REGULAMIN PROMOCJI

„DARMOWA DOSTAWA DO PACZKOMATU OD 250 ZŁ W BRASILIANA.PL”

§1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Organizatorem Promocji „Darmowa dostawa do paczkomatu InPost lub kurierem InPost od 250 zł w Brasiliana.pl” jest firma  Brasiliana sp. z o. o., KRS 0000934868, NIP 946-271-18-46
 2. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego Brasiliana.pl, zwanego dalej „Sklepem”.

 

§2

WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI

 1. Promocja rozpoczyna się w dniu 29.06.2022 r. i trwa do odwołania.
 2. Promocja dotyczy tylko zamówień z wysyłką do paczkomatu IN POST lub kurierem InPost lub kurierem DPD na adresy zlokalizowane na terenie Polski.
 3. W promocji mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne i prawne.
 4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez złożenie i opłacenie w Sklepie zamówienia o wartości minimum 250 zł.
 5. Po złożeniu zamówienia, w koszyku koszty przesyłki do paczkomatu automatycznie zostaną zmniejszone do 0 zł, a klient nie poniesie żadnych kosztów związanych z wysyłką zamówionego przez siebie towaru.
 6. Jeżeli klient dokona częściowego odstąpienia od umowy (zwraca część z zakupionych towarów), umowę na zwracane towary w świetle prawa uznaje się za niezawartą. Umowa zawarta jest wtedy wyłącznie na produkty, które ostatecznie pozostały u klienta. W związku z tym, jeśli ostateczna umowa zostaje zawarta na kwotę mniejszą niż 250 zł (klient nie spełnia warunków Promocji), Organizator ma prawo do potrącenia kosztu wysyłki (15 zł brutto w przypadku wysyłki poprzez Paczkmaty inPost lub 20 zł brutto w przypadku wysyłki poprzez usługę kuriera inPost i/lub DPD)  z kwoty zwracanej klientowi za towary, od których zakupu odstąpił.
 7. Jeżeli klient dokona odstąpienia od umowy (całościowego lub częściowego) po ustawowym 14 dniowym terminie na zwrot organizator ma prawo do potrącenia kosztu wysyłki w wysokości 20 zł brutto z kwoty zwracanej klientowi za towary, od których zakupu odstąpił.
 8. Udział w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu Sklepu opublikowanego na:
  https://brasiliana.pl/regulamin-sklepu/
 9. Promocja łączy się z innymi promocjami.
 10. Promocja obowiązuje dla wszystkich form płatności poza płatnością za pobraniem.
 11. Klient może skorzystać z promocji wielokrotnie.
 12. Gratyfikacji otrzymanej w promocji (darmowa wysyłka) nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

 

§3

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@brasiliana.pl
 2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji.
 4. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW PROMOCJI

 1. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin Promocji „DARMOWA DOSTAWA DO PACZKOMATU OD 250 ZŁ W BRASILIANA.PL” jest publicznie dostępny na stronie: https://brasiliana.pl/regulamin-darmowej-dostawy
 2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
  1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
  2. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
  3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 3. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację pod adresem https://brasiliana.pl/regulamin_darmowej_dostawy
 4. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
 5. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://brasiliana.pl/regulamin-sklepu/ oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.06.2022 r. i obowiązuje do odwołania.